2012-06-15

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงแรงงาน

ทางบริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเสมอมา จึงได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับ โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทสิ่งทอ หรือกระดาษ หรือการผลิตอื่นๆ และได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า บรรลุผลสำเร็จดีเด่น จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน