2012-09-27

เปิดบูธ งาน SME THAILAND EXPO 2012 ที่ IMPAC

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด ให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งทาง บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด ได้รับเกียรติ ให้เข้าร่วมเปิด บูธแสดงสินค้า ในโซนของ ผู้ประกอบการที่ได้รับ รางวัล NEC Award เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ได้รู้จักกลุ่มอุตสาหกรรม SME มากขึ้น และ ยังได้ขยายตลาดออกไปอีกด้วย