2012-09-25

รับรางวัล NEC Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จากการเข้าร่วมอบรม โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการใหม่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทางทีมผู้จัดการฝึกอมรม ได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีประสทธิภาพ และความสามารถในการพัฒนาองค์กรของตน เข้าชิงรางวัล New Entrepreneurs Creation Award ประจำปี 2555 และทาง บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด โดยคุณปนัดดา ปิยมหพงศ์ ก็เป็นหนึ่งใน ผู้ที่ได้รับรางวัล New Entrepreneurs Creation Award นี้มา ซึ่งถือเป็น ความภูมิใจของทั้งองค์กร เป็นอย่างมาก