ทางบริษัท มีเอกสาร รง.4
ใบอนุญาต 105
สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องใชัเอกสารของกรมอุตสาหกรรม

แกน Re-used รับสั่งตัดขนาดตามความต้องการของลูกค้า

จำหน่าย แกนกระดาษ Reused สภาพดีพร้อมใช้งาน คัดแยกตามความหนา และรับตัดตามความยาว ตั้งแต่ 30 mm.ขึ้นไป

« กลับสู่หน้าสินค้า