ทางบริษัท มีเอกสาร รง.4
ใบอนุญาต 105
สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องใชัเอกสารของกรมอุตสาหกรรม

กระดาษน้ำตาลอัดก้อน ส่งให้กับโรงงานผลิตกระดาษทั่วประเทศ

จำหน่ายกระดาษน้ำตาลอัดก้อน ส่งให้กับโรงงานผลิตกระดาษทั้งใน และนอกประเทศ

« กลับสู่หน้าสินค้า