ทางบริษัท มีเอกสาร รง.4
ใบอนุญาต 105
สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องใชัเอกสารของกรมอุตสาหกรรม

ผลิตกระดาษคร๊าฟ กระดาษแข็ง ที่ความหนาตั้งแต่ 185 - 500 gsm.

ผลิตกระดาษคราฟท์   กระดาษแข็ง ขนาด 185 - 500 gsm เหมาะสำหรับใช้ผลิต หลอด,แกน,ถัง,ฉาก,พาเลท กระดาษ และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ต้องการความหนาของกระดาษ มีสีเทา และสีน้ำตาล

« กลับสู่หน้าสินค้า