บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

       บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด มุ่งเน้นธุรกิจในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ผู้คนรู้จักนำของใช้รีไซเคิลกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องทำลายธรรมชาติเพิ่ม ได้รับอนุญาตรับรองจากกรมอุตสาหกรรมในการจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตกระดาษ Kraft และกระดาษ Core Board ที่ได้จากกระดาษ recycle 100% ไม่ได้ใช้เยื่อกระดาษจากต้นไม้ จึงสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และยังนำสิ่งที่ใช้แล้วมาใช้ได้อีก อีกทั้งเรารับชื้อ-ขายกระดาษ recycle ทุกประเภท และรับผลิตกระดาษตามความต้องการของลูกค้า

ที่ตั้งบริษัท


เช็คอีเมลล์

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่เบอร์ 033-046170, 081-9969446 FAX : 033-046169
โรงงานผลิตกระดาษ, โรงงานผลิตกระดาษชลบุรี, โรงงานกระดาษบ้านบึง, กระดาษ recycle, โรงงานผลิตกระดาษคราฟท์, โรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล, โรงงานกระดาษชลบุรี